Vad du kan förvänta dig
 

Kontoanalys (1-2 dagar)

Syfte

Identifiera kritiska områder för tillväxt i ditt konto samt beskriva de specifika åtgärder som vi vill utföra samt vad koncekvensen av dessa åtgärder innebär för dig och ditt konto. Efter en online-genomgång av er kontoanalys skickar vi dig analysen i sin helhet så ni kan granska den enskilt eller i er team för att fatta ett objektivt beslut om att bli en deal av Finch och vårt program.

Granskningen av kontot omfattar:


Historisk avkastning och aktuella trender
Konverteringsspårning
AdWords konverteringsspårning
Google Analytics spårning
Konverteringstid (tid från klick till konvertering)
uppmätta data vs kontomål
Marknadsexpansion - Sökordstäckning
Produktkatalog
Cant really find a word och synonym for gapanalysis in swedish, let me get back to it
Användargenererade söktermer
Googlemagi - att påverka quality score
Kontostruktur
Kampanjstruktur
Annonsgrupernas struktur
Mobil prestanda
Besöksprofilering och Remarketing for search och shopping
Ad extensions
Budanalys
Annonsutgifternas fördelning vs annonsintäkternas prestanda
SKU och sökordsutgifter/intäktsanalys
Budjusteringar för mobil och remarketingkampanjer
Särskilda sökordsrekommendationer
Bästa praxis, kostnad och tidsanalys
 
 

Fas före lansering

Syfte

Granska genomförandekraven med en AdWords-specialist för övergången till Finch nya granulära kampanjstruktur

Aktiviteter för denna fas är:


Utförande av överenskommet
Kickoffsamtal med er Client Success Manager
Sök: Kampanjutbyggnad och strukturering (riskminimering)
Strukturera kontot för att anskaffa viktig data
  • Kampanjstruktur
  • Annonsgruppsstruktur
Nyckelordsintegration (nuvarande och DSTI för sök och shoppinghistorik)
Översyn och utbyggnad av negativa sökord
Annonskopia
Importera historiska prestandadata till den nya kampanjen
Shopping:
Kvalitétsgranskning och justeringar via en Feed
Kampanjstruktur
  • Produktsgruppsstruktur
  • Annonsgruppsstruktur
  • Product Lisitng Ad optimeringsplan
Remarketing for search och Shopping
AdWords/Analytics Tag profilöversyn och justering
Översyn av annonstilläg och bästa praxis
Länkar
Callextensions
Översyn av tillägg
Callouts
Geografiska tillägg
App extensions
Google Analytics / AdWordsspårningsjusteringar (om det behövs)
 
 

Lanseringsfas (de första 7 dagarna)

Syfte

Minimera riskerna vid övergången till Finch och dess nya ledning och kampanjuppbyggnad. Lanseringsprocessen fokuserar på att bevara volymen samtidigt som vi håller kostnaderna till ett minimum

Finch kommer att åreuppbygga dina kampanjer med en granulär kontostruktur baserad på tidigare sökord, annonstexter och målsidor. Samtidigt kommer Finch att använda dina historiska data för att bestämma en optimerad kostnad per klick (CPC). Era tidigare kampanjer pausas samtidigt som Finch nya kampanjer aktivieras. De gamla kampanjerna ligger sedan pausade och orörda.

Följande aktiviteter övervakas ständigt av Finch under denna fas:


Prestandaanalys och prioriteringar:
Total spend (klickvolym)
Uppnå jämförbara klickvolymer
Uppnä jämförbara utgiftsvolymer
Uppnå jämförbara intäkts och konverteringsvolymer
Kostand / inkomst analys
Konto och sökordsnivå
Konverteringsanalys
Nyckelords och SKU / PLA-nivå prestandaanalys (före / efter)
Analysera för matchningstyp
Analysera för enhet (mobil vs desktop)
Analysera utifrån nyckelordets ursprung
Insamling av data för till ett ny granulär kampanjstruktur
Koncentrerade vs distrubuerade kontoresultat
Initial tillämpning av data och lansering av Finchbot
Manuella justeringar för att påskynda Finchbots inlärningskurva
Initial översyn av prestationsstatus
 
 

Expansionsfas (2 till 8 veckor)

Syfte

Lägga till nya funktioner och komponenter i era kampanjer för att öka tillväxt och hantera kostnader. När resultatet från de nya kampanjerna har stabiliserats initierar vi expansionsfasen

Aktiviteter inkluderar:


Expandera din marknadsplats
Sökordsexpansion från din produktkatalog
Sökordsexpansion från DSTI för Sök och Shopping
Expandera Google Shopping feed
Analys och utförande av mobilsegmentet
Spårning:
e-handelsföretag: skapa resultat/marginal ur kontot/ERP
Lead baserade resultat: skapa förändringar i Leadstatus från befintligt CRM-system
Mobilspårningsanalys (iOS vs Android)
RLSA analys och utförande
Budgivning:
Budgivning på en sökordsnivå per matchningstyp i Search
Budgivning på PLAnivå för Shoppingkampanjen
Budförändringar för varje enhet och Remarketing for search för både Search och Shopping
Specifik budgivning för Displaykampanjer
 
 

Tillväxtfas - pågående (∞)

Syfte

Utnyttja den redan lagda grunden för att bygga en långsiktig tillväxt. Din Account Manager kommer arbeta med dig för att prioritera de aktiviteter som är unika för din situation och skapa en strategi för att generera en ständigt ökande tillväxt och samtidigt förbli konkurrenskraftig

Aktiviteter inkluderar (men är inte begränsade till):


Interaktiva cykler:
Googleförändringar och nya funktioner
Finchförändringar och nya funktioner
CTR Aktiviteter:
Bästa praxis och test av Ad extensions
Fokus på exakt matchningstyp
Ad Copy Alpha och Beta test
CR Aktiviteter:
Optimera för resultat
Djuplänkning
CR optimeringsanalys
Uppnå aktiviteter (Nyckelord och PLAs)
Dynamic Search Term Insertion (Search och Shopping)
XML-feed från din produktkatalog
Manuell hantering av nyckelord
Implementering av negativa nyckelord
Omvärldsanalys av konkurrerande nyckelord
Budjusteringar (dimension, modifiers och elastisitet)
Översyn av bästa praxis
Prestanda Dashboard