Hva kan du forvente?
 

Analysefase (1-2 dager)

Formål

Identifisere kritiske områder for vekst i kontoen din og skissere konkrete tiltak vi vil ta og hvilke konsekvenser det kan få. Så fort vi har gjort analysen vil du få tilgang til selve analysen tilsendt på epost. Vi kontakter deg slik at vi kan gå gjennom resultatene sammen og du kan spørre om det du måtte lure på.

Analysen av kontoen inkluderer:


Historiske resultater og aktuelle trender
Konverteringssporing
Konverteringssporing i AdWords
Sporinger i Google Analytics
Konverteringsvindu (Tid fra klikk til konvertering.)
Hva som måles vs. hensyn til målene
Utvidelse av markedet ditt - Dekning av søkeord
Produktoversikt
Konkurrentanalyse, hvilke ord er felles og ikke?
Brukergenererte søkeord
Google magi - Systematisk forbedring av kvalitetspoeng
Arkitekturen i kontoen
Kampanjestruktur
Strukturen i annonsegruppene
Resultater på mobil
Besøksprofilering og Remarketing for Search/Shopping
Annonseutvidelser
Budanalyse
Budsjett vs fortjeneste
Varebeholdning og søkeord på søkeordsnivå, analyse av forbruk/fortjeneste
Justeringer på mobil og Remarketing
Anbefalinger på spesifikke søkeord
Smarte valg og avgjørelser, samt tid- og kostnadsanalyse
 
 

Foranalyse

Formål

Gjennomgang og klargjøring av AdWordskampanjen din sammen med en AdWords-spesialist i Finch. Vi vil og gå gjennom hva som skjer når Finch bygger om kampanjen din med sin unike og detaljeorienterte struktur.

Dette må gjøres i denne fasen:


Bli enige om en avtale
Kick off-samtale med din kundekontakt/vår AdWords ekspert
Søk: Oppbygning av AdWords-kampanjen og omstrukturering. (For å minske risikoen for å by på feil søkeord, samt øke fortjenesten på lønnsomme søkeord.)
Strukturering av kampanjen for å oppnå god nok data til å ta riktige og kvalifiserte avgjørelser:
  • Kampanjestruktur
  • Strukturering av annonsegrupper
Utvidelse av søkeordsbanken din. (Nåværende søkeord + innsetting av dynamiske søketermer, (DSTI) og historikken til Google shopping.)
Gjennomgang av negative søkeord og annonseutvidelser
Annonsetekster
Utnyttelse av historiske data til den nye kampanjen din
Shopping:
Gjennomgang av kvalitet på feed'en og nødvendige tilpasninger
Kampanjestruktur
  • Strukturering av produktgrupper
  • Strukturering av annonsegrupper
  • Plan for optimalisering av Google Shopping
Remarketing for Search og Google Shopping
Gjennomgang av tag-profilen din og nødvendige tilpasninger
Gjennomgang av annonseutvidelser og etablering av gode rutiner og smart jobbing fremover
Nettstedskoblinger
Samtaleutvidelser
Gjennomgang av annonseutvidelser
Callouts
Geografiske utvidelser
Utvidelser for app'er
Justeringer av Google Analytics/AdWords mål, hvis nødvendig
 
 

Lanseringsfase (Første 7 dager)

Formål

Minske risikoen ved overgangen til ny kampanjer som Finch håndterer for deg. Lanseringsprosessen fokuserer på å øke volumet samtidig som vi har kontroll på å holde kostnadene nede.

Finch vil bygge nye, finkornede kampanjer basert på tidligere søkeord, annonsetekster og landingssider. Vi ser hvordan kampanjen din har prestert hittil og vi setter CPC-målene deretter. Vi har til enhver tid kontroll på dette, på søkeordsnivå. Dine tidligere kampanjer vil bli satt på pause før Finch aktiviserer de nye kampanjene dine. Dette gjør vi for at du skal være trygg på jobben vi gjør for deg og at du når som helst kan gå tilbake til dine gamle kampanjer om du skulle ønske det.

Følgende aktiviteter vil bli kontinuerlig overvåket av Finch i denne fasen:


Analyse av resultater og prioriteringer:
Samlet forbruk (klikkvolum)
Oppnå stort nok klikkvolum som kan sammenlignes
Oppnå stort nok forbruk for å sammenligne
Oppnå sammenlignbare inntekter/nok konverteringer
Salg- og kostnadsanalyse
Konto- og søkeordsnivå
Analyse av konverteringsvindu
Analyse av søkeord og SKU/Shopping, før/etter
Analyse av matchingtyper
Analyse av ulike enheter (mobil vs desktop)
Analyse av ulike typer søkeord
Datainnsamling i ny, finkornet Finch-struktur
En prosent av de søkeordene med nok data vil forutsi hvor lang tid det vil ta før resultatene vil komme
Utnyttelse av data og lanseringen av Finchbot
Manuelle justeringer for å få fart på læringskurve for Finchbot
Status og gjennomgang av resultater
 
 

Forbedringsfase (Uke 2-8)

Formål

Finch legger til nye funksjoner i kampanjen din for å øke volumet samtidig som vi har kontroll på kostnadene. Når resultatene har stabilisert seg så setter vi igang med ytterligere forbedringer av kampanjen din, der vi styrer alle detaljer.

Aktivitetene inkluderer:


Utvidelse av markedet ditt:
Utvidelse av søkeordene dine basert på produktoversikten din
Søkeordsutvidelse fra DSTI (Dynamic Search Term Insertion,) for søk og Shopping
Utvide og forbedre feed’en til Google Shopping
Analysering og segmentering på mobil for videre handlingsplan
Måling:
Nettbutikker: Måle fortjeneste/marginer fra regnskapssystem/ERP
Andre bedrifter: Fanger opp endringer i status på leads fra CRM-systemet
Analyse av måling på mobil (iOS vs Android)
Analyse av RLSA (Remarketing lists for search ads,) og videre plan
Budgivning:
Finch tilpasser bud i forhold til ulike matchingtyper per søkeord
For Shoppingkampanjene byr Finch på produktnivå
Tilpasning av bud for ulike enheter og remarketing (for søk og Shopping)
Budgivning basert på plassering for Display-kampanjer
 
 

Vekstfase - kontinuerlig jobbing for å oppnå best mulig resultat for deg hver eneste dag (∞)

Formål

Finch utnytter det fundamentet som er lagt for å bygge vekst på lang sikt. Din dedikerte AdWords ekspert vil jobbe sammen med deg for å prioritere det som er mest lønnsomt for akkurat din bedrift til enher tid. Vi vil lage en strategi for å sikre kontinuerlig vekst for deg og sørge for at du fortsetter å være konkurransedyktig i et marked som stadig er i endring.

Aktivitetene inkluderer, men er ikke begrenset til:


Interaktive sykluser:
Endringer i Google og nye funksjoner
Endringer hos Finch og nye funksjoner
Aktiviteter knyttet til CTR (Click Through Rate):
Smart og effektiv jobbing med annonseutvidelser i tillegg til testing
Fokus på exact match
A/B-testing av annonsetekster
Aktiviteter knyttet til CR:
Optimalisering for best mulige resultater
Dyplenking
Analyse av CR-optimalisering
Aktiviteter som utvider rekkevidden (nøkkelord og Google Shopping):
Dynamic Search Term Insertion (Søk og Shopping)
XML-feed fra produktoversikten din
Manuell søkeordsanalyse
Legge til nye, negative søkeord
Vi søker etter gap mellom dine og konkurrentenes søkeord for deg
Budjusteringer (flere dimensjoner, modifiseringer, elastisitet)
Gjennomgang av smart og velprøvd AdWords-jobbing
Performance Dashboard