Mitä voit odottaa
 

Analysointivaihe (1-2 päivää)

Tavoite

Ilmaisessa analyysissa tunnistetaan tilin kriittiset alueet, joiden pohjalta Finch tekee ehdotuksen toimenpiteistä ja antaa arvion tuloksista. Finch käy analyysin läpi kanssasi ja toimittaa raportin, jonka perusteella voit tehdä päätöksen asiakkuudesta.

Tilin analyysi sisältää:


Aiemmat tulokset ja nykytrendit
Tulosseuranta
AdWordsin tulosseuranta
Google Analyticsin tulosseuranta
Conversion window (aika klikistä konversioon)
Käytetyt mittarit vs. tilin tavoitteet
Markkinan kasvattaminen - avainsanojen kattavuus
Tuoteluettelon integrointi
Kilpailija-analyysin tuottamat avainsanat
Käyttäjien luomat hakutermit
Laatupisteisiin vaikuttaminen skaalautuvasti
Tilin rakenne
Kampanjarakenne
Mainosryhmien rakenne
Tulokset mobiililaitteissa
Käyttäjien profilointi ja haun uudelleenmarkkinointi
Mainoslaajennukset
Avainsanatarjousten analyysi
Mainonnan kulut vs. tuotot
Tuote- ja avainsanatason kustannus/tuottoanalyysi
Tarjouksen muokkaus, mobiili ja uudelleenmarkkinointi
Yksilöidyt avainsanasuositukset
Parhaat käytannöt, kustannus/aika-analyysi
 
 

Valmisteluvaihe

Tavoite

Käyttöönoton läpikäynti AdWord -asiantuntijan kanssa ja siirtyminen Finchin luomaan hienojakoiseen kampanjarakenteeseen.

Tässä vaiheessa tapahtuu:


Sopimuksen solmiminen
Kickoff-puhelu Client Success Managerin kanssa
Haku: Kampanjan rakentaminen riskiä minimoiden
Tilin rakennetaan yhtä tavoitetta varten: jatkossa dataa ohjaa toimintaa
  • Kampanjarakenne
  • Mainosryhmien rakenne
Avainsanojen lisääminen tilin historiasta ja konvertoineista avainsanoista
Negatiivisten avainsanojen läpikäynti ja lisääminen
Mainosteksti
Aiemmat tulostiedot tuodaan uusiin kampanjoihin
Google Shopping (Ei vielä käytössä Suomessa)
Syötteen laatu ja tarkennukset
Kampanjarakenne
  • Tuoteryhmien rakenne
  • Mainosryhmien rakenne
  • PLA -mainosten optimointi
Haun uudelleenmarkkinointi
Tagien läpikäynti ja tarvittavat muokkaukset
Mainoslaajennusten tarkastus ja parhaat käytännöt
Sivustolinkit
Puhelulaajennukset
Arvostelulaajennukset
Huomiolaajennukset
Sijaintilaajennukset
Sovelluslaajennukset
Google Analyticsin / AdWordsin seurannan tarpeelliset muutokset
 
 

Käynnistysvaihe (Ensimmäiset 7 päivää)

Tavoite

Riskin minimointi on avainasemassa, kun siirrytään uuteen kampanjarakenteeseen. Käynnistysvaihe keskittyy volyymin ylläpitoon, kustannuksia jatkuvasti vahtien.

Finch rakentaa kampanjat perustuen aiempiin avainsanoihin, mainosteksteihin ja laskeutumissivuihin. Avainsanojen alustavat hintatarjoukset määritellään aiemman menestyksen pohjalta. Vanhat kampanjat keskeytetään ja ne säilyvät tilillä, mitään tietoja ei poisteta.

Tässä vaiheessa tapahtuu:


Tilin suorituskyvyn jatkuva monitorointi:
Kokonaiskustannusta
Klikkien määrää
Yksikkökustannusta
Hyvää tuotto/konversiosuhdetta
Kustannus-/tuottosuhteen jatkuva monitorointi:
Tili- ja avainsanatasolla
Konversion seurantajaksotasolla
Avainsanatason analyysi tuotetasolla:
Analyysi hakutyypin mukaan (tarkka, laaja jne.)
Analyysi laitteen mukaan (mobiili - pöytäkone)
Analyysi avainsanan alkuperän mukaan (alkuperäinen, dynaamisesti lisätty jne.)
Datan kerääminen uudessa kampanjarakenteessa
Mitä enemmän tilillä oli avainsanoja, joissa oli konversioita, sitä nopeammin Finchin optimointi tuo tuloksia.
Ensimmäiset datan avulla tehdyt muutoksen ja Finchbotin käynnistys
Käsityönä tehtävät muutokset Finchbotin tulosten nopeuttamiseksi
Alustavien tulosten läpikäynti
 
 

Automaation ylösajo (viikot 2 - 8)

Tavoite

Kampanjaan lisätään Finchin AdWords-spesialistin toimesta kasvua ja tuottoa parantavia ominaisuuksia kunnes tulokset ovat uudella tasolla.

Tässä vaiheessa tapahtuu:


Avainsanojen kattavuuden laajentaminen:
Avainsanojen lisääminen tuoteluettelosta, valmistajan tuotenumerot
Avainsanojen lisääminen konvertoineista avainsanoista
Google Shopping -syötteen laajennus
Mobiiliklikkien analysointi ja toimenpiteet
Seuranta:
Verkkokaupat: katetuottoprosentti / toiminnanohjausjärjestelmä
Liidejä hakevat: liidien tilan muutokset / CRM
Mobiilin seuranta (iOS vs. Android)
Haun uudellenmarkkinoinnin analysointi ja toimenpiteet
Tarjoustaso:
Avainsanatason tarjoukset hakutyypin mukaan
PLA -mainostason tarjoukset Shopping -kampanjoissa
Hintatarjousten muokkaukset laitteen ja uudelleenmarkkinoinnin perusteella
Display -kampanjoiden sijoitusten muokkaukset
 
 

Kasvuvaihe - jatkuva

Tavoite

Kasvuvaiheessa hyödynnetään aiempia vaiheita jotka luovat perustan pitkän ajan kasvulle. Finch pitää huolen että tilin vaatimat yksilölliset muutokset tehdään nopeasti. Näin varmistetaan tuottojen kasvu ja tilin kilpailukyky.

Toimet sisältävät mm.:


Muuttuvat rakenteet:
Googlen muutokset ja uudet ominaisuudet
Finchin muutokset ja uudet ominaisuudet
Klikkausprosentti:
Mainoslaajennusten testaus ja parhaat käytännöt
Tarkka haku -hakutyypin lisääminen
Mainostekstien A/B testaus
Konversioprosentti:
Tuloksiin perustuva optimointi
Täsmälinkitys
Konversio-optimoinnin analyysi
Avainsanojen laajentaminen:
Avainsanojen dynaaminen lisääminen
XML -syöte tuoteluettelosta
Manuaalinen avainsanojen lisääminen
Negatiivisten avainsanojen lisääminen
Avainsanojen lisääminen kilpailija-analyysiin perustuen
Hintatarjousten muokkaukset
Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto
Tulosnäkymä

Sivulla käytään evästeitä Lue tästä tietosuojakäytäntömme.