Hvad du kan forvente
 

Audit fasen (1-2 dage)

Formål

Identificere vigtige områder for at skabe vækst i din konto og skitsere de specifikke tiltag, vi vil tage, og hvad udbyttet vil blive. Efter gennemgangen vil du selv få adgang til analysen.

Auditten af din konto indeholder:


Historisk performance og nuværende tendes
Konverteringssporing
AdWords konverteringssporing
Google Analytics-sporing
Konverteringstid (tid fra klik til konvertering)
Historisk performance vs. fremadrettede mål
Udvidelse af søgeordsportefølje
Produktkatalog
Konkurrentanalyse på søgeordsniveau
De besøgendes søgetermer
"Udnyt Google" - Indflydelse på kvalitetsresultatet
Kontostruktur
Kampagnestruktur
Annoncegruppe struktur
Mobil performance
Profilering af besøgende samt remarketing for search for search og shopping
Annonceudvidelser
Bud analyse
AdWords omkostninger vs. AdWords omsætning
Analyse for omkostninger og omsætning på søgeordsniveau / produktniveau
Bud justeringer for mobil og remarketing
Konkrete søgeords anbefalinger
Best practises, omkostninger og tidshorisont
 
 

Før aktivering

Formål

Gennemgang af implementeringsplanen med din AdWords ekspert og aktivering af Finch´s granulære struktur.

Aktiviteter for denne fase er:


Accept af aftalen
Opstartsopkald med din Client Succes manager
Search: Udbygning og strukturering af søgeordsdatabasen
Strukturering af kontoen for at få brugbar data
  • Kampagne struktur
  • Annoncegruppe struktur
Søgeordsdatabase (nuværende, DSTI fra search og shopping)
Gennemgang og udvidelse af negative søgeord
Annoncetekst
Implementering af historisk performance i den nye kampagne
Shopping:
Kvalitetskontrol og tilpasning af feed
Kampagne struktur
  • Produktgruppe struktur
  • Annoncegruppe struktur
  • Plan for optimering af annoncerne
Remarketing for search og shopping
Gennemgang og justering
Gennemgang af annonceudvidelser og best practise
Undersidelinks
Opkaldsudvidelser
Anmeldelsesudvidelser
Infoudvidelser
Adresseudvidelser
App udvidelser
Tilpasning af Google Analytics/AdWords sporing (om nødvendigt)
 
 

Aktiveringsfase (første 7 dage)

Formål

Minimerring af risikoen når der skiftes til Finch; Vi fokuserer på at bevare volumen, samt holde omkostningerne under kontrol.

Finch genopbygger den granulære struktur ud fra de gamle søgeord, annoncetekster, landingssider og bruger din historik til at beregne klikprisen. Dine tidligere kampagner vil blive sat på pause helt intakte og Finch kampagnerne vil bliver aktiveret.

Den løbende aktivitet vil konstant blive overvåget af Finch i denne fase:


Performanceanalyse og prioritering:
Samlet forbrugsniveau (klikvolumen)
Opnå sammenlignelig klikvolumen
Opnå sammenlignelig forbrugsvolumen
Opnå sammenlignelig omsætning / konvertering volumen
Analyse af forholdet mellem omsætning og omkostninger
Konto og søgeord niveau
Analyse af konverteringstid
Søgeord og SKU/PLA performance analyse (før/efter)
Analyser af søgeordstype
Analyser af enhed (mobil vs desktop)
Analyse af søgeord
Dataindsamling i den nye granulære kampagne
Procentdelen af søgeord med brugbar data afgører, hvor lang tid Finch er om at performe.
Indledende anvendelse af data og lancering af Finchbot
Manuelle justeringer til at fremskynde indlæringskurve for Finchbot
Indledende performance gennemgange
 
 

Indledende fase (uge 2 - 8)

Formål

Implementering af nye funktioner og komponenter til kampagner for at øge omsætning og styre omkostningerne. Når performance på den nye kampagne er stabil, vil vi byde for mere omsætning.

Aktiviteter omfatter:


Udvidelse af dit marked:
Udvidelse af søgeord fra dit produktkatalog
Udvidelse af søgeord fra DSTI for search og shopping
Udvide Google Shopping feed
Mobilsegmentanalyse og aktivering
Sporing
eCommerce virksomheder: Indhentning af profitdata fra ERP-systemet
Lead virksomheder: Indhentning af ændringer i lead status fra CRM-systemet
Mobilsporingsanalyse (iOS vs Android)
RLSA analyse og implementering
Bud:
Bud på søgeordsniveau pr. søgeordstype
Bud på produktniveau for Google Shopping
Budjusteringer for enheder og re-marketing (search og Shopping)
Specifikt bud på displaykampagner
 
 

Vækstfase - kontinuerlig (∞)

Formål

Udnyt strukturen, der er blevet bygget, for at skabe langsigtet vækst. Din account manager vil hjælpe dig med at prioritere aktiviteterne ud fra din situation, for at forblive konkurrencedygtig.

Aktiviteterne omfatter (men er ikke begrænset til):


Interaktive cyklusser:
Google ændringer og nye funktioner
Finch ændringer og nye funktioner
CTR Aktiviteter:
Annonceudvidelser bedste metode og afprøvning
Fokus på eksakt søgeordstype
Splittest af annoncer
Optimering af konverteringsrate:
Optimere for bedre resultater
Deep linking
Analyse af konverteringsraten
Øg målgruppen (søgeord og shopping)
Dynamic Search Term Insertion (Search og Shopping)
XML-feed fra produktkatalog
Manuel søgeordsanalyse
Tilføjelse af negative søgeord
Konkurrentanalyse på søgeordsniveau
Budjustering
Gennemgang af best practice
Performance oversigt

Vi anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen. Læs mere i privacy policy.